Serwis Urzędu Miasta Otwocka
Biletyn Informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy   Otwock    www.otwock.pl

Dane

Aktualności

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wybory

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rekrutacja

Skargi, wnioski i petycje

 Organy gminy

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Komisje Rady Miasta

Wydziały Urzędu Miasta

 Prawo lokalne

Statut Miasta

Regulamin Urzędu Miasta

Sesje Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta

Budżet miasta

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Podatki i opłaty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 Inne

Jednostki organizacyjne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytania ofertowe

Zasób nieruchomości gminnych

Mienie gminy

Informacja o środowisku

Oświadczenia majątkowe

Informacje nieudostępnione

Przejrzysta Polska

Punkty adresowe

Rejestry

Programy zdrowotne

Informacje o zgromadzeniach

Informacje o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

 NGO

Akty prawne

Konsultacje

Konkursy

1%

Spotkania z organizacjami

Otwarte konkursy ofert

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Inicjatywa lokalna

 Serwis

Wyszukiwarka

Redakcja biuletynu

Instrukcja obsługi

Rejestr zmian

 

  Aktualności

Informacja

Wydział Budżetu informuje, że z dniem 1 stycznia 2013 roku ulegają zmianie numery rachunków bankowych Urzędu Miasta.
Od 1.01.2013r. bankiem obsługującym Urząd będzie Bank Spółdzielczy w Otwocku, a nowe rachunki bankowe mają następujące numery:

 1. rachunek podstawowy
  25 8001 0005 2001 0007 9875 0001
   
 2. rachunek sum depozytowych
  51 8001 0005 2001 0007 9875 0018
   
 3. rachunek do wpłat opłaty skarbowej
  89 8001 0005 2001 0007 9875 0013
   
 4. rachunek do wpłat należności za zajęcie pasa drogowego
  19 8001 0005 2001 0007 9875 0012
   
 5. rachunek do wpłat należności podatkowych
  46 8001 0005 2001 0007 9875 0011
   
 6. rachunek do wpłat dzierżaw i wieczystego użytkowania
  03 8001 0005 2001 0007 9875 0009
   
 7. rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  35 8001 0005 2001 0007 9875 0015
   
 8. rachunek do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  94 8001 0005 2001 0007 9875 0020
Jednocześnie informuję, że :

 • Wpłaty dokonywać można w okienku bankowym znajdującym się w budynku B, I piętro, pokój nr 23.
 • Biuro Obsługi Mieszkańców nie pobiera opłat.
Aktualizacja; Data: 2013-09-24 14:21:33; Informację wytworzył: Lech Iwona; Wprowadził: Nowak Małgorzata

www.otwock.pl